شماره ثبت۱۳۷۳۷

انواع تیرآهن

تیرآهن و هاش
  • نویسنده ahan
  • 2018-05-05

تیرآهن چیست؟

تیرآهن جزو پرکاربردترین المان های فولادی در ساختمان می باشد که دارای مقطع  I شکل( آی شکل)  است ، مهمترین ویژگی آنها مقاومت بالای فشاری و خمشی آنهاست و در برخی موارد برای بهبود خواص خمشی آن با برش و تغییر مقطع آن و با افزایش ارتفاع سطح مقطع مقاومت آنرا افزایش می دهند که به آنها  لانه زنبوری (CPE)  می گویند.برای ساخت لانه زنبوری ۲ تیر معمولی را برش داده ( از نزدیک بال بالایی  هر ۲ تیر را برش می دهند) و سپس ۲ مقطع سپری شکل را به هم جوش می دهند.

انواع استاندارد ساخت

در ساخت تیرآهن از ۲ استاندارد کلی تبعیت می شود و به ۲ صورت کلی ساخته می شوند:

دسته اول با استاندارد IPE  ساخته می شوند : بیشتر تیرآهن های ساخت ایران از این استاندارد پیروی می کنند و همچنین بیشتر کشورهای اروپایی نیز از این استاندارد در ساخت آن استفاده می کنند.مهمترین ویژگی این دسته این است که در سطح مقطع ضخامت بال یکنواخت است و بال در تمام طول آن ضخامت یکسانی دارد.

دسته دوم با استاندارد INP ساخته می شوند : تقریبا تمام تیرآهن های ساخت روسیه و چین با این استاندارد ساخته می شوند، مهمترین ویژگی این دسته این است که در سطح مقطع ضخامت بال متغیر است و هرچه از محل اتصال بال با جان تیر دور می شویم ضخامت بال کمتر می شود .

دسته اول در ایران از محبوبیت و عمومیت بالاتری برخوردار است و بطور معمول هرجا که در نقشه های معماری و ساختمان نامی از تیرآهن به میان می آید منظور  IPE  است مگر اینکه مهندس محاسب نوع نوع دقیق آنرا  تعیین کرده باشد.

بطور کلی مقاطع فولادی تیر به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند :

۱-تیرآهن IPE  : این دسته همان طور که در بالا گفته شد I  شکل ( آی شکل ) هستند و ضخامت بال در تمام طول آن ثابت است.

۲-تیرآهن INP : این دسته همان  آی شکل ها هستن با این تفاوت که ضخامت بال هرچه از جان تیر دور می شود کمتر می شود .

۳- تیرآهن IPB : بارزترین ویژگی این دسته افزایش طول بال نسبت به  IPE , INP  است که به آنها بال پهن یا عریض می گویند که در اصلاح آنها را هاش می نامند چون سطح مقطع آنها به شکل H  می باشد.خود هاش به دو دسته کلی هاش سبک IPBL و هاش سنگین IPBV  تقسیم می شوند.

۴-تیرآهن CPE : یا لانه زنبوری که این دسته در کارخانه ذوب فولاد ساخته نمی شود بلکه در کارخانه های اسکلت سازی با برش تیراهن های معمولی و اتصال ۲ تیر به هم لان زنبوری تولید می شود.

کارشناسان فروش

زهرا فراهانی زنگارکی

مدیر فروش _ داخلی ۳

سحر عطار

کارشناس فروش _ داخلی ۴

امین اینانلو

کارشناس فروش _ داخلی ۵